موسسه نیکوکاری مورد نظر خود را پیدا کنید

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان آذربایجان غربی

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن خیریه یاوران امام علی (ع) گرگان (یاورانه)

انجمن خیریه یاوران امام علی (ع) گرگان (یاورانه)

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی(احبا)

انجمن حمایت از بیماران اسکیزوفرنی(احبا)

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه سبحان سقز

موسسه خیریه سبحان سقز

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه مهر گیتی

موسسه خیریه مهر گیتی

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

78.57% پروفایل تکمیل شده
جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

جمعیت مهرپویان سبز اندیشه

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه  خیریه ایتام الغدیر بروجرد

موسسه خیریه ایتام الغدیر بروجرد

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

71.43% پروفایل تکمیل شده
انجمن همیاران سلامت پرور (اهسا)

انجمن همیاران سلامت پرور (اهسا)

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

71.43% پروفایل تکمیل شده