موسسه نیکوکاری مورد نظر خود را پیدا کنید

کانون نیکوکاری سرو امید آفتاب

کانون نیکوکاری سرو امید آفتاب

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

78.57% پروفایل تکمیل شده

موسسه فرهنگی مذهبی و دارالایتام حضرت ابالفضل(ع) بیرجند

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه امام علی حیدر

موسسه خیریه امام علی حیدر

حوزه‌های فعالیت: خیریه و نیکوکاری

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن ارزش آفرینان پایدار جهان نما

انجمن ارزش آفرینان پایدار جهان نما

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

78.57% پروفایل تکمیل شده
جمعیت همیاران استان سبز

جمعیت همیاران استان سبز

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا

موسسه خیریه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

78.57% پروفایل تکمیل شده

انجمن صالحین آذربایجان

حوزه‌های فعالیت: ایجاد سرپناه و مسکن

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه توانمندساری زنان و کودکان مهر و ماه

موسسه توانمندساری زنان و کودکان مهر و ماه

حوزه‌های فعالیت: زنان و خانواده

دارای گواهینامه افرا

78.57% پروفایل تکمیل شده
بنیاد خیریه موج مهربانی

بنیاد خیریه موج مهربانی

حوزه‌های فعالیت: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی/آموزشی/فرهنگی

78.57% پروفایل تکمیل شده
موسسه توانبخشی بنیاد راستی ایساتیس(بنیاد راستی)

موسسه توانبخشی بنیاد راستی ایساتیس(بنیاد راستی)

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی(حامی)

انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی(حامی)

حوزه‌های فعالیت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

دارای گواهینامه افرا

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن قاصدک حامی کودکان کار

انجمن قاصدک حامی کودکان کار

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی

78.57% پروفایل تکمیل شده