موسسه نیکوکاری مورد نظر خود را پیدا کنید

موسسه خیریه سید محمد حسین رضوی

موسسه خیریه سید محمد حسین رضوی

حوزه‌های فعالیت: جوانان

92.86% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه ایتام قزوین

موسسه خیریه ایتام قزوین

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

92.86% پروفایل تکمیل شده
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

92.86% پروفایل تکمیل شده

موسسه خیریه هیات ابوالفضلی بیرجند

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

85.71% پروفایل تکمیل شده
موسسه خیریه همیاران توسعه دانش

موسسه خیریه همیاران توسعه دانش

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی

دارای گواهینامه افرا

85.71% پروفایل تکمیل شده
بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

دارای گواهینامه افرا

85.71% پروفایل تکمیل شده
خیریه توانمندسازی ام اس

خیریه توانمندسازی ام اس

حوزه‌های فعالیت: بهداشت و سلامت

دارای گواهینامه افرا

85.71% پروفایل تکمیل شده
موسسه توسعه پایدار اردیبهشت

موسسه توسعه پایدار اردیبهشت

حوزه‌های فعالیت: توسعه جوامع محلی

85.71% پروفایل تکمیل شده
مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

مرکز نیکوکاری کارآفرینی برکت

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

85.71% پروفایل تکمیل شده

سمن رهپویان علم و دانش بیرک

حوزه‌های فعالیت: حمایت تحصیلی و آموزشی

85.71% پروفایل تکمیل شده
بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

حوزه‌های فعالیت: اشتغال و کارآفرینی

78.57% پروفایل تکمیل شده
انجمن ندای معلولین ایران

انجمن ندای معلولین ایران

حوزه‌های فعالیت: حمایت از افراد دارای معلولیت

78.57% پروفایل تکمیل شده