همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور

همکاران سیستم اولین حامی افرا در مسیر توسعه‌ی زیرساخت‌های نیکوکاری کشور

کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های رفتاری ارزیابان افرا برگزار شد

کارگاه آموزشی توسعه مهارت‌های رفتاری ارزیابان افرا برگزار شد

دوست اتیسم

«موسسه خیریه دوست اتیسم» نشان برنز افرا را دریافت کرد

«انجمن حامیان کودکان کار و خیابان»، نشان برنز افرا را دریافت کرد

«انجمن حامیان کودکان کار و خیابان»، نشان برنز افرا را دریافت کرد

در نشست افرا و اعضاء شبکه ملی موسسات نیکوکاری  مطرح شد: توسعه نیکوکاری در گرو توسعه زیر ساخت و توسعه مدیریت

در نشست افرا و اعضاء شبکه ملی موسسات نیکوکاری مطرح شد: توسعه نیکوکاری در گرو توسعه زیر ساخت و توسعه مدیریت

international-charity-day

روز جهانی خیریه مبارک باد

Child Labour

در نشست «بررسی موقعیت کنونی کودکان کار و طرح جمع‌آوری آن‌ها» چه گذشت؟

نشان نقره رعد

اولین نشان افرا به مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد اهدا شد

پرفورمنس کودکان بنیاد دست‌های مهربان در حاشیه‌ی نمایشگاه کتاب

Nikgaman

نگاهی به کمک‌رسانی دو موسسه نیکوکاری در حادثه‌ی سیل استان‌های کشور

Bashagard

مدرسه توسعه پایدار برگزار می‌کند: همایش «بشاگرد و محرومیت: رهایی یا تثبیت؟»