پرفورمنس کودکان بنیاد دست‌های مهربان در حاشیه‌ی نمایشگاه کتاب

کودکان مرکز نگهداری و آموزش آیندگان وابسته به بنیاد نیکوکاری دست‌های مهربان، یکشنبه ۸ اردیبهشت ۹۸ در نمایشگاه کتاب تهران، پرفورمنسی با عنوان «برام کتاب بخونید» اجرا کردند.
به گفته‌ی دکتر زهرا یوسفی مدیرعامل این موسسه، این پرفورمنس با هدف جلب‌توجه والدین به موضوع نیاز به کتاب و کتابخوانی کودکان اجرا شده است. پیام کودکان مرکز برای والدین یادآوری این مهم بود که کتاب خواندن، ازمهم‌ترین وظایف والدین دربرابرکودکان است.
افزون‌بر این، مددکاران واحد امور مشارکت‌های بنیاد نیکوکاری دست‌های مهربان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ایستگاه مشارکت‌های مردمی برپا کردند و خدمات بنیاد را به علاقه‌مندان معرفی کردند.
بنیاد نیکوکاری دست‌های مهربان از زنان خودسرپرست و کودکان بی‌سرپرست حمایت می‌کند و هم‌اکنون به بیش از 15 هزار نفرخدمات معیشتی، درمانی و توانمندسازی ارائه می‌کند. هم‌چنین این موسسه حامی رسمی بیماران ایکتیوز در کشور است.