مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

وقتی صحبت از تحول دیجیتالی و استفاده فناوری به میان می‌آید، رهبری یک موسسه نیکوکاری نقش بزرگی در پیشبرد آن دارد. اما همه می‌دانیم که شروع یک پروژه تحول دیجیتال، می‌تواند زمان‌بر باشد. در اتخاذ یک پلتفرم جدید جمع‌آوری کمک مالی یا تغییر در نحوه ارائه خدمات، مدیر اجرایی ممکن است تصمیم نهایی را بگیرد، اما اگر زمان کافی برای رهبری فعال در آن را نداشته باشد، زنجیره بین آنها و بقیه سازمان از بین می‌رود و تحول دیجیتال متوقف می‌شود. این جایی است که بقیه اعضای هیئت مدیره می‌توانند وارد عمل شوند. اعضای هیئت‌ مدیره معمولا برای هدایت موسسه در مسیر صحیح و ایجاد تغییرات، فعال هستند. آنها سوالاتی می‌پرسند و تصمیمات آگاهانه‌ای می‌گیرند که مسیر کار نیکوکاری را تعیین می‌کند. اما برای اینکه بتوانند این کار را انجام دهند، باید در مسائلی که سعی در حل آنها دارند، تخصص داشته باشند.

تحول دیجیتال از زمان شیوع کووید-19 برای موسسات نیکوکاری اهمیت پیدا کرده است. متولیان دیجیتال با خود دانش و تجربه را در مورد مسائل مرتبط با این حوزه به ارمغان می‌آورند و در نهایت می‌توانند به موسسات نیکوکاری کمک کنند تا برای سفر دیجیتال خود برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. درج نکردن آنها در هیئت مدیره در سال 2022، در بهترین حالت، نادرست است. ملاحظات زیادی وجود دارد که باید هنگام وارد کردن یک متولی دیجیتال در هیئت مدیره در نظر گرفت. چه مهارت هایی را به ارمغان می‌آورند؟ آیا آنها در زمینه‌ای که نیاز به تغییر وجود دارد، تجربه دارند؟ و چگونه می‌توانیم آنها را جذب کنیم؟ در این مقاله که از سوی چریتی دیجیتال منتشر شده به این می‌پردازیم که هیئت‌ مدیره موسسات نیکوکاری باید جستجوی یک متولی دیجیتال را در نظر بگیرند و خود را برای آینده بهتر آماده کنند.

مهارت‌های خود را دوباره ارزیابی کنید

تنوع در هیئت مدیره برای مدتی در راس دستور کار بخش نیکوکاری بوده است. مطالعات نشان داده است که سازمان‌هایی با تنوع بیشتر در رهبری، نوآورتر و چابک‌تر هستند. اما باید روی هر جنبه‌ای از تنوع در هیئت مدیره موسسات، از جمله تنوع در تفکر و تخصص، کار انجام شود. یک مطالعه نشان می‌دهد که تقریبا از هر 10موسسه نیکوکاری، هفت موسسه می‌گویند که مهارت‌های دیجیتال هیئت مدیره‌شان کم است یا جایی برای پیشرفت دارند. در این میان، وجود شخصی در هیئت مدیره که مهارت دیجیتالی دارد، می‌تواند انتقال یا پیاده‌سازی فناوری‌های مورد نیاز یک موسسه را بسیار موثرتر کند. افزودن یک متولی دیجیتال تضمین می‌کند که هیئت‌مدیره‌ها می‌توانند سوالات درستی در مورد ابزارهایی که اتخاذ می‌کنند بپرسند و در نظر بگیرند که آیا راه‌های بهتری برای ارائه خدمات، جمع‌آوری سرمایه و اداره سازمانشان وجود دارد یا خیر. هیئت‌ مدیره موسسات نیکوکاری باید از مهارت‌ها و تخصص‌هایی که ندارند، آگاه باشند و از ابزارهایی برای برنامه‌ریزی فعالانه ترکیب هیئت مدیره آینده، برای رفع این شکاف‌ها استفاده کنند.

فرهنگ را شکل دهید و انتظارات را مدیریت کنید

یکی از بزرگترین موانع تحول دیجیتال، فرهنگ سازمانی است. هیئت‌ مدیره موسسات نقش حیاتی در شکل‌دهی این فرهنگ دارند و اگر می‌خواهند آن را در بقیه اعضا نهادینه کنند، باید خودشان یک طرز فکر دیجیتال را اتخاذ کنند.

ارتباطات شفاف برای این امر بسیار مهم است. بزرگترین مانع در پروژه‌های تحول دیجیتال ترس از تغییر است – این ترس هم در خود هیئت مدیره و هم در خارج از آن وجود دارد. اما متولیان دیجیتال به طور مستقیم می‌دانند که چگونه دیجیتال می‌تواند نحوه عملکرد افراد و سازمان‌ها را تغییر دهد. آنها همچنین می‌توانند به مدیریت انتظارات کمک کنند. اگر سازمان‌ها خیلی سریع حرکت کنند، ناامید شدن و رها کردن پروژه به راحتی امکان‌پذیر است. اما متولیان دیجیتال می‌توانند به سازمان‌ها بگویند که چه چیزی ممکن است و به آنها کمک کنند تا زمان‌بندی واقعی را تعیین کنند. با تعیین اهداف قابل دستیابی، متولیان دیجیتال می‌توانند پیشرفت را دنبال کنند و بقیه اعضای موسسات را با انگیزه نگه دارند. سطوح مختلفی از متولی دیجیتال وجود دارد که هر کدام دارای مهارت‌ها و تجربیات متفاوتی هستند؛ اما وجه مشترک آنها توانایی ارائه پشتیبانی و به اشتراک گذاشتن تخصص حیاتی است که دیجیتال را واقعا در مرکز کار موسسات نیکوکاری قرار می‌دهد.