مدیریت منابع مالی در سازمان‌های غیرانتفاعی

سازمان­‌های غیرانتفاعی نقش مهمی را در پر کردن شکاف بین بخش‌­های دولتی، تجاری و جامعه ایفا می­‌کنند. سازمان‌­های غیرانتفاعی به‌طور مستقل با توانمندسازی افراد از طریق برنامه‌­های آموزشی، ارائه حمایت‌­های مالی، ارتقای مهارت­‌های آنها، و پشتیبانی‌­های دیگر، در راستای رفاه جامعه عمل می‌کنند.

هدف آنها کمک به ایجاد یک جامعه عادلانه با ارزش‌­های برابر و رعایت آزادی است. سازمان­‌های غیرانتفاعی برای تأمین مالی فعالیت‌­های خود به‌شدت به درآمدهای ناخالص متکی هستند. این درآمدهای ناخالص در قالب حمایت‌­های مالی مردمی و صنوف و همچنین کمک­‌های بنیادها و سازمان‌­های دولتی محقق می‌­شوند. از آنجایی که سازمان‌­های غیرانتفاعی، فرصت­‌های محدودی برای کسب درآمد دارند و اتکا به حمایت­‌ها و کمک­‌های مالی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، بنابراین استفاده بهینه از منابع، بسیار حیاتی است. با در نظر داشتن این موضوع که سازمان‌­های غیرانتفاعی وجوه بسیاری دریافت می­‌کنند و برخی تخلفات دنیای غیرانتفاعی‌­ها را به لرزه درآورده است، بنابراین می‌­طلبد تا سازمان‌­های غیرانتفاعی، شفافیت و پاسخگویی مالی بیشتر و رعایت شیوه­‌های صحیح مدیریت مالی را در کار خود اعمال کنند.

در ویژه‌نامه جدید افرا سعی داریم تا ابعاد مختلف مدیریت مالی سازمان‌­های غیرانتفاعی، نقش و ارتباط مدیریت سرمایه و شیوه‌های غالب مدیریت سرمایه در سازمان‌­های غیرانتفاعی را بررسی کنیم. متن اصلی این ویژه‌نامه بر اساس پژوهشی در حوزه مدیریت مالی سازمان‌­های غیرانتفاعی است که توسط موسسه مدیریت «پورناپراجنا» زیر نظر دانشکده میسور هندوستان، تهیه شده است.