دریافت گواهی ارزیابی دیجیتال افرا توسط موسسه سبزکاران بالان

موسسه سبزکاران موفق به دریافت گواهینامه ۱ ساله ارزیابی دیجیتال افرا شد.

سبزکاران تشکلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که با احترام به انسان و جایگاه طبیعت با هدف نهادینه‌کردن فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی و پایداری توسعه با کمک دانش و تجربه بومی، کار مشارکتی، توان‌افزایی و توانمندسازی جامعه‌ی محلی با مسؤولیت‌پذیری گروهی، پذیرش تنوع و تکثر تلاش می‌کند.

سرویس ارزیابی دیجیتال افرا فرایندی است که در آن موسسات بر پایه گزاره‌های کلیدی استاندارد افرا و بر مبنای خوداظهاری و ارائه اسناد مورد ارزیابی افرا قرار می‌گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس ارزیابی دیجیتال با افرا تماس بگیرید.