برگزاری کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری»

کارگاه «مدیریت مالی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری» با تدریس خانم الهه غریبی و آقای یونس شیراوند برگزار شد.
این کارگاه چهارساعته بر اساس بُعد چهارم استاندارد افرا یعنی بعد مالی برگزار شد. نمایندگانی از موسسات نیکوکاری به حضوری و مجازی در این کارگاه شرکت کردند و در خصوص سرفصل های بودجه و رویه های کلی تهیه و نظارت بر آن، شیوه های آمادگی برای شرایط بحرانی، رویه های توسعه شفافیت و پاسخگویی و روش های جذب و استمرار تامین مالی بر اساس بهترین رویه های اجرایی در سازمان های مردم نهاد، بحث و تبادل تجربه داشتند.
شرکت کنندگان از سازمان های مردم نهاد از استان های چهارمحال و بختیاری، مرکزی، یزد، گیلان، سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خراسان شمالی در این کارگاه حضور داشتند.
امکان ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی افرا هم چنان از طریق صفحه آموزش برقرار است.