برگزاری کارگاه سرمایه انسانی

کارگاه «سرمایه انسانی و نقش آن در اداره مطلوب موسسات نیکوکاری» با تدریس خانم کتایون محمودی و آقای محمدرضا پیرساجد برگزار شد.
این کارگاه چهارساعته که دومین دوره آموزشی موسسه افرا در سال جدید بود به شکل ترکیبی (حضوری و مجازی) و با حضور نمایندگانی از موسسات نیکوکاری برگزار شد. در این فرصت به بهترین رویه‌های مدیریت موثر سرمایه انسانی بر اساس استاندارد افرا پرداخته شد و فعالان سازمان‌های مردم نهاد و موسسات خیریه در باب چالش ها و راهکارهای پیاده سازی این رویه های اجرایی در سازمان های خود گفتگو کردند.
شرکت کنندگان از استان های یزد، مازندران، گیلان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، تهران، زنجان و کرمان در این کارگاه حضور داشتند.
امکان ثبت نام و حضور در دوره های آموزشی افرا هم چنان از طریق صفحه آموزش برقرار است.