برگزاری اولین دوره آموزشی «رویه‌های اجرایی حاکمیت سازمانی»

اولین دوره رویه‌های اجرایی بعد حاکمیت سازمانی استاندارد افرا در سازمان‌ها به میزبانی موسسه افرا برگزار شد.

روز شنبه ۲۸ آبان اولین دوره رویه‌های اجرایی بعد حاکمیت سازمانی استاندارد افرا در سازمان ها به میزبانی موسسه افرا برگزار شد. در این کارگاه حضوری که دکتر آراسب احمدیان عضو هیئت مدیره افرا تدریس آن را بر عهده داشت، ده نفر از مدیران و اعضای هیئت‌مدیره موسسات نیکوکاری حضور پیدا کردند. این کارگاه سرآغاز دوره‌های آموزشی سطح پیاده‌سازی ملزومات ابعاد استاندارد در موسسات است که با رویکردی مشارکتی برگزار می‌شوند. مخاطب این دور از کارگاه‌های افرا مدیران و کارشناسان موسسات نیکوکاری هستند که با هدف آشنایی با شیوه‌های عملی استقرار استاندارد افرا در موسسات نیکوکاری گرد هم می‌آیند. افرا در نظر دارد تا موسسات بیشتری را دور جدید آموزش‌های خود مشارکت دهد و براساس ابعاد استاندارد خود این دوره‌ها را به شکل حضوری، آنلاین و یا ترکیبی برگزار کند.

قسمت‌های از این دوره را در ویدئو زیر مشاهده کنید.