برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا»

هفته گذشته اولین دوره آشنایی با رویه های اجرایی بعد سرمایه انسانی استاندارد افرا در سازمان ها به میزبانی موسسه افرا برگزار شد.

در این کارگاه که خانم فیروزه صابر و آقای محمدرضا پیرساجد تدریس آن را بر عهده داشتند، شانزده تن از فعالان موسسات نیکوکاری به صورت حضوری و مجازی شرکت کردند. این کارگاه در راستای دوره های آموزشی پیاده سازی ملزومات ابعاد استاندارد در موسسات است که با رویکردی مشارکتی برگزار می شوند. مخاطب این دور از کارگاه های افرا، مدیران و کارشناسان موسسات مردم‌نهاد هستند که با هدف آشنایی با شیوه‌های عملی استقرار ملزومات استاندارد اداره موسسات نیکوکاری گرد هم می آیند.