اپیزود دوم: شیرآباد و زنان؛ روایت مرضیه خانم

در اپیزود دوم رادیو افرا به سراغ سیستان و بلوچستان و خانه هدی رفتیم. خانه هدی را گروه‌های خودیار زنان بلوچ اداره می‌کنند؛ نهادی پایدار، جماعت‌محور، و بومی در سیستان و بلوچستان که امروز بعد از سالها تلاش این زنان، تیم بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، و تسهیلگرانش پشت دری فیروزه‌ای‌ در شیرآباد، حاشیه شهر زاهدان، فضایی جمعی، امن، و پرامید است که توسط زنان و دختران بلوچ و برای زنان و دختران بلوچ اداره می‌شود. فعالیت‌های سوزن‌دوزی راهی برای تامین معیشت این زنان و خانواده‌هایشان است. آنها در طول این چندسال توانسته‌اند محصولاتشان را در سیستان و بلوچستان بفروشند، در تهران نمایشگاه‌هایی برگزار کنند، و حتی با سازمان‌ها و گروه‌های دیگر همکاری کنند. خانه هدی جایی‌ست که رنگ‌ها و نقش‌های بومی و آموزش آن به زنان دیگر نه تنها به تامین درآمد، بلکه به راهی برای عاملیت، آگاهی اجتماعی، و خلق امید تبدیل شده‌است.

راوی این اپیزود مرضیه خانم حسن‌زهی مدیرعامل این مجموعه است که روایت جذاب خانه هدی از آغاز تاکنون و چالش‌هایی را که در این راه تجربه کرده را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارد.