اپیزود بیست و سوم: قصه انجمن اتیسم ایران

انجمن اتیسم ایران، تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای اتیسم و خانواده های آنان در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد.
اتیسم اختلالی پیچیده است، هنوز افراد زیادی از جامعه اتیسم را نمی‌شناسند. انجمن اتیسم ایران تلاش می‌کند، اتیسم را به جامعه معرفی کرده و پذیرش افراد دارای اتیسم در جامعه را آسان‌تر کند. از طرفی مادران را با علائم و نشانه‌های اتیسم آشنا کرده تا تشخیص و مداخله به‌موقع انجام شود.
در این اپیزود رادیو افرا به سراغ خانم سعیده صالح غفاری موسس و مدیرعامل انجمن اتیسم ایران رفتیم تا روایت شکل‌گیری این انجمن را از زبان ایشان بشنویم.