اشتیاق به تنهایی کافی نیست


کریس گرودنر معاون هولدینگ جی پی مورگان بوده و در این ویدئو از مسیر حرکتش به سمت فضای غیرانتفاعی می گوید. از اینکه چطور باید ترکیب هیئت مدیره را انتخاب کرد و چرا معیار اشتیاق برای عضویت در هیئت مدیره به تنهایی کافی نیست.