وبلاگ افرا

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود شانزدهم: قصه تاک و استقلال کودکان دارای اختلال اتیسم همراه با نفیسه رسولی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی

اپیزود پانزدهم: روایت افسانه قربانی از ساخت تا توسعه فضاهای فرهنگی اجتماعی

مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

مهارت دیجیتالی در موسسات نیکوکاری

خلاصه عملکرد افرا در سال 1400

خلاصه عملکرد افرا در سال 1400

نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور

نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور

اپیزود چهاردهم: ناصر نوربخش و داستان همنوردی در بنیاد سپهر

اپیزود چهاردهم: ناصر نوربخش و داستان همنوردی در بنیاد سپهر

درآمدی بر تحقیق کیفی

درآمدی بر تحقیق کیفی

فرصتی برای گرامیداشت تلاش‌های NGOها

فرصتی برای گرامیداشت تلاش‌های NGOها

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

ملزومات و بهترین روش‌های ارتباط با نیکوکاران

اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

اپیزود سیزدهم: زندگی پرنده درخت کوچک؛ با میترا امام

توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری

فناوری و نوآوری: اثر انقلاب صنعتی چهارم بر بخش نیکوکاری