نشان افرا چیست و دریافت آن چه مفهومی دارد؟

دریافت نشان افرا توسط یک موسسه نیکوکاری، آن موسسه را نسبت به دیگر موسسات موجود در پایگاه اطلاعاتی افرا متمایز می کند. در واقع موسسات نیکوکاری با به محک گذاشتن خود فرصتی را فراهم می کنند تا نیکوکاران و بنگاه های اقتصادی با دریافت اطلاعات دقیق از پروژه ها و شیوه ی فعالیت آن ها، تصمیماتی آگاهانه و دقیق برای حمایت از این موسسات بگیرند.

نشان های افرا

نشان برنز

بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی شکل‌دهی به زیرساخت‌های اولیه و لازم را دارد. چنین سازمانی از الزام‌های قانونی لازم برای اداره‌ی امور خود مانند ثبت رسمی، مجوزهای فعالیت و … برخوردار است و در حال تعریف و تدوین فرآیندها و سازوکارهای اجرایی مانند ساختار سازمانی، سیستم‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است.


نشان برنز

نشان نقره

بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی اثربخشی دارد. چنین سازمانی افزون‌ بر داشتن الزام‌های قانونی و زیرساخت‌های عملیاتی اولیه، برای اثربخشی بیش‌تر فعالیت‌های خود خط‌مشی، فرایندها و سازوکار‌های لازم را در سازمان تعریف و اجرایی کرده است.


نشان نقره

نشان طلا

بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی بازنگری و بهبود عملکرد دارد. موسسه‌ای که نشان طلای افرا را دریافت می‌کند در پی آن است که خود را به جایگاه مطلوب برساند. چنین سازمانی، علاوه بر تعریف زیرساخت‌های موثر برای خود، به‌شکل مستمر به بهبود فرایندها و سازوکارهایش می پردازد.


نشان طلا

نشان برتر افرا

این نشان بالاترین نشان افرا است و بیان‌گر این است که موسسه دغدغه‌ی نوآوری دارد. موسسات دارای نشان برتر، به دنبال شناخت و درس‌آموزی از محیط پیرامون و روندهای جهانی برای عملکرد بهتر و موثرتر خود هستند. در چنین سازمان‌هایی فرهنگ تحول حاکم است و سازمان می‌کوشد تا با تغییر قاعده بازی نیکوکاری، جایگاه خود را به سمت تعالی سوق دهد.


نشان برتر افرا

ما بر این باوریم که فرآیند ارزیابی افرا، ابزاری برای رشد و توسعه‌ی موسسات نیکوکاری است و نتایج آن تصویری شفاف از وضعیت موجود و نقاط قوت و قابل بهبود سازمان را در اختیار مدیریت سازمان قرار می­دهد. از این‌رو، به موسسه‌های نیکوکاری پیشنهاد می‌کنیم که ارزیابی را از سطح اول آغاز کنند و براساس نتایج هرسطح، برنامه‌های دقیق و منظمی برای رسیدن به سطوح بالاتر داشته باشند.