در سرویس ارزیابی دیجیتال موسسه شما با کمک و نظارت افرا به عنوان یک موسسه ارزیاب براساس استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فرآیند این ارزیابی افرا به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت خود را بشناسید و نقاط قابل بهبود خود را براساس مشاوره‌های افرا ارتقاء دهید. در پایان فرآیند ارزیابی و در صورتی که موسسه موفق به گذراندن تمام مراحل ارزیابی شود می‌تواند گواهینامه افرا را بنا به موفقیت کسب شده با اعتبار ۶ ماهه یا ۱ ساله دریافت کند. گزارش موفقیت موسسه، در رسانه‌های افرا منتشر خواهد شد تا مشوقی برای جامعه نیکوکاری کشور گردد. افرا مصمم است در راستای توسعه موسسات نیکوکاری از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی و جلب حمایت‌های مالی و غیرمالی برای موسسات حاضر در ارزیابی تلاش کند. فارغ از نتیجه ارزیابی، موسسات حاضر در این سرویس گزارش بهبود دریافت می‌کنند تا بتوانند در آینده براساس آن نقاط ضعف خود را برطرف کنند و آماده ارزیابی مجدد شوند.

سرفصل‌های ارزیابی شامل موارد زیر می‌شود:

 • اساسنامه
 • داشتن مجوز به‌روز از مراجع ذی‌صلاح
 • برگزاری جلسات هیئت امنا/مجمع عمومی
 • داشتن آئین‌نامه تضاد / تعارض منافع
 • گزارش‌گیری توسط مدیرعامل
 • داشتن ماموریت و چشم‌انداز
 • داشتن اصول و ارزش‌ها و خطوط قرمز اخلاقی
 • داشتن چارت سازمانی به‌روز
 • داشتن سند شرح شغل
 • داشتن قرارداد همکاری و بیمه
 • توجه به الزامات ایمنی
 • وب‌سایت به‌روز
 • دریافت بازخورد از جامعه و ذی‌نفعان
 • گزارش‌دهی به حامیان
 • برنامه جذب منابع مالی
 • ردیابی مصارف منابع مالی
 • حسابرسی
 • برنامه عملیاتی
 • مستندسازی
 • انتقال دانش و تجربه
 • نرم‌افزار حسابداری
 • دیتابیس نیکوکاران و جامعه هدف

راهنمای مراحل ارزیابی دیجیتال افرا

درخواست راهکار ارزیابی دیجیتال