درباره افرا

افرا یک موسسه‌ غیرانتفاعی است و با هدف توسعه زیرساخت نیکوکاری کشور و کمک به اکوسیستم نیکوکاری ایجاد شده است. ما با اتکا به استاندارد افرا، موسسات نیکوکاری را ارزیابی می‌کنیم و به آنها کمک می‌کنیم تا زیرساخت‌های خود را تقویت کنند.

ماموریت افرا

افرا با اتکا بر استاندارد هفت گانه خود موسسات نیکوکاری را ارزیابی می‌کند و کمک می‌کند تا موسسات نیکوکاری بتوانند زیرساخت‌های خود و در نهایت اقتصاد نیکوکاری را تقویت کنند.

افرا تشکیل شده است تا در مجموعه اکوسیستم نیکوکاری فضایی را ایجاد کند که به توسعه کمّی و کیفی فعالیت نیکوکاری در سطح جامعه منجر شود و به تبع آن اقتصاد نیکوکاری توسعه پیدا کند. این مهم وقتی عملی می شود که اعتماد نیکوکاران به موسسه های نیکوکاری از نظر سلامت مالی بیشتر شود و اعتقاد آن ها به اثربخشی و ظرفیت مدیریت این موسسه‌ها عمیق‌تر شود. افرا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی به ترغیب سازمان‌های نیکوکاری به پیاده کردن مدل‌های استاندارد افرا در حوزه زیرساخت مدیریت از مسیر ارائه خدمات به آن‌ها، و نیز ترویج نیکوکاری اثربخش از طریق ترویج و تبلیغ مبانی ارزیابی موسسه‌های نیکوکاری در بین نیکوکاران حقیقی و حقوقی می‌پردازد. افرا مصمم است با تداوم و توسعه این فعالیت‌ها و شناخت موسسات و جامعه نیکوکاری از استاندارد، خدمات و هدف افرا، مسیر رشد و توسعه این اکوسیستم را هموارتر کند.

چشم انداز افرا

افرا بر آن است که اکوسیستم نیکوکاری از شفافیت، اثربخشی، دانش و یکپارچگی بیشتری برخوردار باشد.

افرا باید به نقطه‌ای برسد که بر اساس استانداردی که تعریف کرده است فعالیت‌های نیکوکاری و منابع این فعالیت‌ها، جهت حرکت اثربخش خودشان را پیدا کنند و اکوسیستم نیکوکاری برای ارزیابی و کسب اعتماد به فعالیت‌های نیکوکاری به افرا تکیه کند. افرا بر آن است تا یک مرجع معتبر در زمینه استاندارد اداره موسسات نیکوکاری باشد و ترویج استاندارد افرا راهگشای مسیری باشد تا اکوسیستم نیکوکاری با یکپارچگی و اثربخشی بیشتر، مشارکت اجتماعی و اقتصاد نیکوکاری را رشد و توسعه دهد.چشم‌انداز افرا یک اکوسیستم نیکوکاری پویا و رو به توسعه است که در آن استاندارد افرا در حوزه زیرساخت مدیریت و اداره موسسات نیکوکاری، نقش کلیدی در یکپارچگی و اثربخشی بیشتر اکوسیستم و رشد مشارکت اجتماعی و اقتصاد نیکوکاری ایفا می‌کند و این استاندارد و خدمات و محصولات مبتنی بر آن نقطه اتصال اثربخش موسسات نیکوکاری و نیکوکاران هستند.

تیم افرا

هیئت مدیره افرا

محمود نظاری محمود نظاری
رییس هیئت مدیره
فیروزه صابر فیروزه صابر
عضو هیئت‌ مدیره
آراسب احمدیان آراسب احمدیان
عضو هیئت مدیره
محمد توسلیان محمد توسلیان
مدیر اجرایی

همکاران افرا

مشاوران افرا

علیرضا مصطفی‌زاده علیرضا مصطفی‌زاده
مشاور دیزاین
علیرضا مسعودی علیرضا مسعودی
مشاور حقوقی
الهه غریبی الهه غریبی
مشاور هیئت مدیره