[rev_slider alias=”dim1″]

نظام حاکمیت سازمانی اثربخش، عامل کلیدی در تحقق ماموریت سازمان و شفافیت و پاسخگویی به ذی‌ربطان است. رویکرد و عملکرد ارکان حاکمیت هر سازمان در نهایت به کلیه لایه‌های سازمان و بدنه موسسات نیکوکاری تسری پیدا می‌کند. در این راستا، استاندارد افرا بعد حاکمیت سازمانی را از سه منظر “وجهه قانونی و وجود ارکان”، “ایفای نقش ارکان حاکمیت سازمانی” و “تعامل و پاسخگویی به جامعه” مورد توجه قرار می‌دهد. در این چارچوب جایگاه و عملکرد ارکان شامل هیئت موسس/هیئت امنا ، هیئت مدیره و مدیرعامل از دو منظر شایستگی و سازوکارهای مورد نیاز مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجود و اجرایی شدن خطوط قرمز اخلاقی و عملکردی، وجود برنامه‌ریزی در سطح کلان و کیفیت پیاده‌سازی و اثربخشی آن، و میزان اثرگذاری هیئت امنا و هیئت مدیره – که راس هرم تصمیم‌گیری سازمان هستند – بر شاکله سازمان از دیگر مواردی است که مورد توجه استاندارد افرا قرار دارد.

استاندارد افرا در این حوزه، موارد زیر را در ارزیابی خود از موسسات نیکوکاری مد نظر دارد:

  • قانونی بودن موسسه
  • مسئله تضاد منافع
  • نحوه انتخاب و استقلال هیئت امنا و هیئت مدیره
  • شرح وظایف مدیرعامل
  • منشور اخلاقی
  • رویکرد استراتژیک، چشم‌انداز و ماموریت سازمانی
  • حسابرسی داخلی
  • ارزیابی عملکرد سالیانه هیئت مدیره و مدیرعامل
  • همکاری استراتژیک با ذی‌ربطان